VIĆENTIJEVIĆ (Živorada) NEBOJŠA
1971-1998

VIĆENTIJEVIĆ (Živorada) NEBOJŠA
je rođen 19. oktobra 1971. godine u Kosovskoj Mitrovici. Bio je apsolvent Elektrotehničkog fakulteta u Prištini.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi s albanskim teroristima, 12. februara 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Sa ponosom će ga pamtiti i sećati ga se njegova porodica.

Share