ŽIVADINOVIĆ (Dušana) GORAN

ŽIVADINOVIĆ (Dušana) GORAN
1969-1998

ŽIVADINOVIĆ (Dušana) GORAN
je rođen 4. septembra 1969. godine u Sarajevu. Završio je srednju elektrotehničku školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Zauvek će ga pamtiti porodica Živadinović.

Share