Z A H V A L N I C A

Z A H V A L N I C A.

Povodom održane prmocije izložbe fotografija pod naslovom” Posebne Jedinice Policije iz Vojvodine u zaštiti otadžbine” u Bačkoj Palanci u prostorijama muzeja grada,koju je priredilo Udruženje Veterana PJP.

U ime rukovodstva,Osnivača Udruženja i članova Savetodavnog Odbora Udruženja Veterana PJP na izuzetnoj saradnji i organizaciji zahvaljujemo se domaćinima :

predstavnicima Muzeja,

Lokalne Samouprave,

Policijske Stanice Bačka Palanka i VETERANIMA PJP REGIJE VOJVODINA OD PREDSEDNIKA REGIJE GORANA PETROVIĆA CIGE DO DOMAĆINA NIKOLE STOJANOVIĆA I BRATA NAM SERDARA.

Pored Domaćina zahvaljujemo se gostima iz Boračkih udruženja, prvenstveno lokalnoj boračkoj organizaciji iz Bačke Palanke, Udruženju Herojske 549.mtbr Car Dušan Silni,Udruženju Veterana 37.mtbr, veteranima bataljona za posebne namene PS AP Vojvodina na čelu sa njihovim komandantom general majorom Momčilom Stojanovićem koji je prisustvovao promociji i učestvovao u komentaru.

Predsednik Udruženja Saša Pantelić

Predsednik Upravnog Odbora Dalibor Korolija

Za Osnivače Ivan Kljajević

Za Savetodavni Odbor

Rubin, Osa i Sigma.

Tags: No tags

Comments are closed.