KRVAVAC (Momira) MILOMIR

KRVAVAC (Momira) MILOMIR
1965-1998

KRVAVAC (Momira) MILOMIR
je rođen 23. januara 1965. godine u Pljevljama. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 20. avgusta 1998. godine u selu Zočište, opština Orahovac.
Uspomenu na poginulog Milomira sačuvaće njegova porodica.

Share