MILADINOVIĆ (Hristivoja) GORAN

MILADINOVIĆ (Hristivoja) GORAN
1961-1999

MILADINOVIĆ (Hristivoja) GORAN je rođen 22. maja 1961. godine u selu Sagonjevo, opština Kuršumlija. Završio je Višu pedagošku školu. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 21. oktobra 1985. godine. Bio je zamenik komandira čete u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 20. marta 1999. godine kod sela Lužane, opština Podujevo. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Gorana sačuvaće njegova kćerka i porodica Miladinović.
Share