RAĐENOVIĆ (Steva) MILORAD

RAĐENOVIĆ (Steva) MILORAD
1962-1998

RAĐENOVIĆ (Steva) MILORAD
je rođen 16. maja 1962. godine selu Malo Očijevo, opština Drvar. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova i Vojnu akademiju Kopnene vojske.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1.jula 1983. godine. Bio je komandir u Policijskoj stanici Odeljenja unurtašnjih poslova Vrbas, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Novom Sadu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 15. avgusta 1998. godine u selu Vokša, opština Dečani.
Bio je oženjen i imao dve kćerke, koje će se uz porodicu sa ponosom sećati svoga oca.

Share