TOMAŠEVIĆ (Miodraga) DRAGAN

TOMAŠEVIĆ (Miodraga) DRAGAN
1968-1998

TOMAŠEVIĆ (Miodraga) DRAGAN je rođen 31. decembra 1968. godine u Prokuplju. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1987. godine. Bio je vođa sektora u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova Varvarin, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kruševcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 8. januara 1999. godine u selu Birač (opština Suva Reka), na putu Suva Reka – Dulje. Uspomenu na njega čuvaće kćerka, kao i njegova porodica.
Share