VOJNOVIĆ (Mirka) GOJKO

VOJNOVIĆ (Mirka) GOJKO
1958-1998

VOJNOVIĆ (Mirka) GOJKO
je rođen 2. decembra 1958. godine u selu Kruščić, opština Kula. Završio je srednju poljoprivrednu školu i kurs za saobraćajne policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 7. maja 1979. godine. Bio je saobraćajni policajac u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova Vrbas, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Novom Sadu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 15. avgusta 1998. godine u selu Vokša, opština Dečani.
Bio je otac dvoje dece, kćerke i sina, koje će sačivati uspomenu na njega.

Share