istorijat18

1993. godina – Formiranje 15 odreda

Organizaciona struktura PJM je konačno uspostavljena 1. avgusta 1993. godine i tada je formirano 15. odreda Posebnih jedinica milicije (PJM). Postojećih 7. bataljona je reorganizovano u 8. odreda „A“ sastava sa oko 5.130 pripadnika aktivnog sastava policije, a istovremeno je formirano još dodatnih 7. odreda PJM „B“ sastava sa oko 5.500 pripadnika rezervnog sastava MUP-a

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *