unnamed

Vitezovi preko beretke

Nova reorganizacija specijalnih jedinica MUP Srbije – Najstarija jedinica specijalaca je SAJ, sledi PJP, zatim JSO i na kraju Žandarmerija. U pripremi “srpski vitezovi”. Srž svake jedinice komandosa čine najobučeniji i najsposobniji specijalci sa bogatim borbenim iskustvom.

NOVU jedinicu za borbu protiv terorizma , čiji je radni naziv “srpski vitezovi”, kao i ranije policijske formacije specijalaca, činiće ljudi sa bogatim ratnim i antiterorističkim iskustvom. Vrhunski komandosi činiće srž jedinice koja će biti, u prvo vreme, smeštena u okviru Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala (UBPOK).
O ovome se uveliko razgovara na Kolegijumu rukovodstva srpske policije, a , prema nezvaničnim procenama, do prvih konkretnih koraka ka formiranju jedinice trebalo bi da dođe na jesen. Navodno, to je i bio jedan od razloga , pored ostalih, za smenu dosadašnjeg komandanta Žandarmerije general-potpukovnika Gorana Radosavljevića Gurija.
“Vitezove” bi činili pripadnici žandarmerijske Protivterorističke jedinice (PTJ) i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Ostatak Žandarmerije bi, prema tim planovima, brinuo o situacijama kada dođe do većeg narušavanja javnog reda i mira, kao i čuvanje važnijih objekata.
Nova jedinica specijalaca, prema tim planovima, biće isključivo angažovana u borbi protiv terorizma. Ko će biti komandant novoformirane formacije komandosa- ostaje da se vidi. Iskustvo govori da će se i ovo rukovodstvo MUP Srbije osloniti na iskusan kadar. Spominje se, čak, da bi on mogao da dođe iz Vojske Srbije i Crne Gore, kao što je to sada urađeno i sa Žandarmerijom.
Transformacije specijalnih jednica srpske policije nisu nikakva novina. Za poslednjih desetak godina formirano je nekoliko sastava komandosa, koji su se izdvajali po obučenosti i veštini od ostalih. Ipak, najstarija policijska jedinica je SAJ, kojoj, prema novim planovima MUP, preti utapanje u “Srpske vitezove”.
Prva specijalna jedinica policije formirana je 18. decembra 1978. godine. Dobila je naziv Jedinica milicije za specijalna dejstva. NJen osnovni zadatak bio je, pored ostalih, i borba protiv terorizma, odnosno, talačkih situacija, otmica aviona, pobuna u zatvorima… Pet godina kasnije ova formacija promenila je ime u Specijalnu antiterorističku jedinicu.
Tokom devedesetih godina prošlog veka MUP Srbije pored SAJ, osnovao je i Posebne jedinice policije (PJP), sastavljene mahom od uniformisanih policajaca. To nije bila jedinica sa stalnim sastavom, već su se okupljali po potrebi. Nekoliko stotina ovih policajaca poginulo je na Kosovu i Metohiji. Komandant im je bio general Obrad Stevanović, a posle njegove smene za šefa PJP postavljen je, tada pukovnik, Goran Radosavljević Guri.
Početkom ovog veka, zbog složene bezbednosne situacije na jugu Srbije, u takozvanoj Kopnenoj zoni bezbednosti, ali i pojaanih terorističkih aktivnosti u okruženju, javila se potreba, kako je pojašnjeno, za novom reorganizacijom specijalnih jedinica. Tako se, 2001. godine “rodila” Žandarmerija.
Za komandanta nove elitne jedinice MUP Srbije imenovan je ,tada još pukovnik, Goran Radosavljević. Ubrzo je dobio i generalski čin. Omiljen među svojim komandosima, a cenjen kao izvrstan oficir među kolegama, za kratko vreme postao je poznat široj javnosti. Legendarni Guri ( na albanskom – kamen) , nedugo zatim, prerastao je u simbol Žandarmerije.
Pre nekoliko dana je smenjen. Na njegovo mesto imenovan je general Borivoje Tešić, oficir Vojske Srbije i Crne Gore, koji je i doveden da bi zamenio generala Radosavljevića. Kakva je sudbina žandarma videće se vrlo brzo.

ŽANDARMERIJA
ŽANDARMERIJA trenutno ima nešto više od dve hiljade ljudi, raspoređenih u četiri centra – Beograd, Novi Sad, Kraljevo i Niš. Za razliku od PJP, iz kog su iznikli, sastav Žandarmerije je stalan. Svaki žandarm morao je da završi policijski kurs, a potom i izuzetno teško višemesečnu obuku, pod budnim okom instruktora.
U sastavu Žandarmerije su i interventni odredi, Protivteroristička i helikopterska jedinica.

JSO
POČECI jedinice specijalaca Resora Državne bezbednosti MUP Srbije, vezuju se za 1991. godinu. Pripadnici ove jedinice bili su na ratištima po Bosni i Hrvatskoj.
Maja 1996. godine ova jedinica dobija naziv Jedinica za specijalne operacije (JSO) RDB MUP Srbije i bila je ustrojena po principima vojne organizacije. Za prvog komandanta postavljen je Franko Simatović Frenki, a dolaskom Radeta Markovića na čelo RDB , za novog šefa JSO-a imenovan je pukovnik Milorad Ulemek zvani Legija.

BERETKE
PRIPADNICI Žandarmerije u prvo vreme nosili su crvene beretke. Kako je ta boja ove kape postala prepoznatljiv simbol za Jedinicu za specijalne operacije, žandarmi su dobili nove- plave beretke. Komandosi iz SAJ imaju crne beretke.

Izvor Novosti

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *