kaona2

Na današnji  Praznik  i  hramovnu  slavu  svečano  je  predstavljena  novooslikana  freska. Na  njoj  je  prikazano  i 12  boraca  koji  su  život  izgubili  braneći  Otadžbinu  1998. i 1999. godine  iz  različitih  jedinica.

Crkva u  Kaoni  posvećena  je  Usekovaniju  glave  Svetog  Jovana  Krstitelja,  od  danas  se  upisala  među  memorijale  koji  nas  podsećaju  na  ratna  dešavanja  na  Kosovu  i  Metohiji  tokom  1998. i 1999. godine.

Crkva se  nalazi  pored  kaonske  škole,  kraj  puta  Guča-Kaona-Kraljevo,  zidana  je  od  1825. do  1827. godine, a  obnovljena  je  1935. godine  usled  rastrešenosti  i  sklonosti  padu  južnog  dela  crkve.

Na današnji  Praznik  i  hramovnu  slavu  svečano  je  predstavljena  novooslikana  freska. Na  njoj  je  prikazano  i 12  boraca  koji  su  život  izgubili  braneći  Otadžbinu  1998. i 1999. godine  iz  različitih  jedinica.

Crkva u  Kaoni  posvećena  je  Usekovaniju  glave  Svetog  Jovana  Krstitelja,  od  danas  se  upisala  među  memorijale  koji  nas  podsećaju  na  ratna  dešavanja  na  Kosovu  i  Metohiji  tokom  1998. i 1999. godine.

Crkva se  nalazi  pored  kaonske  škole,  kraj  puta  Guča-Kaona-Kraljevo,  zidana  je  od  1825. do  1827. godine, a  obnovljena  je  1935. godine  usled  rastrešenosti  i  sklonosti  padu  južnog  dela  crkve.

Na današnji  Praznik  i  hramovnu  slavu  svečano  je  predstavljena  novooslikana  freska. Na  njoj  je  prikazano  i 12  boraca  koji  su  život  izgubili  braneći  Otadžbinu  1998. i 1999. godine  iz  različitih  jedinica.

Srđan Perović,  rođen  je  20. decembra  1962. godine  u  Peći,  na  Kosmetu. Po  profesiji  je  bio  policajac,  zaposlen  u  Ministarstvu  unutrašnjih  poslova  SR  Jugoslavije.

Bio je  pripadnik  interventnog  voda  “Munje”  koje  su  brojale  30-ak  pripadnika.

Tog 6. jula  1998. godine  pripadnici  terorističke  OVK  uhvatile  su  Srđana  Perovića  zamenika  komandira  čete  pećkog  SUP-a,  poznati  kao: „Pećke  Munje”.

Golgota kroz  koju  je  kapetan  Perović  prošao  nije  zabeležena  u  novijoj  istoriji!

Od poginulih  pripadnika  549. motorizovane  brigade  prikazan  je  vojnik  Dejan  Janićević. Vojnik  Janićević  je  poginuo  u  selu  Planeja  1. juna  1999. godine  usled  dejstava  NATO  avijacije.

Tog dana  Prištinski  korpus  je  pretrpeo  najveće  gubitke  u  ljudstvu  u  jednom  danu  za  sve  vreme  agresije  NATO-a- 10  mrtvih  i 115  ranjenih  i  kontuzovanih  vojnika  i  starešina.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *