BATALJON MILICIJE ZA POSEBNA DEJSTVA PSUP-a SAPV-e

Krajem 80-tih godina prošlog veka, a zbog usložavanja bezbednosne situacije, naročito na SAP KiM, došlo je do potrebe da se u okviru PSUP-a SAPV formira jedna visoko mobilna, taktička jedinica milicije koja bi bila osposobljena i opremljena za brzo reagovanje na sve bezbednosne izazove, trenutne i buduće.

Zbog toga je drugom polovinom 1988. godine, a na osnovu naredbe Pokrajinskog sekretara UP SAPV, formiran tzv. Bataljon milicije za posebna dejstva SAPV.

Bataljon je bio organizovan na četnom principu, tako da su čete bile formirane u sedištima tadašnjih MSUP-ova (Međuopštinski sekretarijat unutrašnjih poslova) i GSUP-u (Gradski sekretarijat unutrašnjih poslova) Novi Sad. Pripadnici bataljona su birani iz redovnog sastava milicije iz Stanica milicije koje pripadaju području koje pokriva četa i iz Stanica milicije koje su potpadale direktno pod PSUP SAPV.

Pripadnici Bataljona su zaduženi sa posebnim uniformama. Letnja uniforma se sastojala od kratke jakne, košulje sa kratkim rukavima i ruskom kragnom, pantalonama sa kargo džepovima i titovkom, sve u plavoj tigar šari. Koliko je autoru ovog teksta poznato to je prva plava maskirna uniforma u srpskoj policiji.

Pripadnik Bataljona u letnjoj maskirnoj uniformi

Zimska uniforma se sastojala od zelenog SMB kombinezona, džempera, prsluka i titovke. Kombinezon je bio karakterističan po velikom spoljnom džepu na levoj strani grudi, koji je bio namenjen za smeštanje RRS Motorola MX 350. U to vreme je postojala nepotvrđena tvrdnja da je isti kombinezon rađen i za nemački GSG.

Pripadnici Bataljona u zimskim kombinezonima

Na uniformama su se nosile oznake zvanja tadašnjeg PSUP-a u plavoj maskirnoj i zelenoj varijanti.

Oznake zvanja PSUP-a SAPV

Svaki pripadnik Bataljona je zadužio i slovenačke padobranske čizme, na šniranje, za cibzarom sa unutrašnje strane i džepom za nož sa spoljne strane sare.

Od zaštitne opreme pripadnici Bataljona su koristili zaštitne prsluke BOROVO, sive i u woodland šari I tamnoplave britanske. Takođe su korišćeni plastični sivi šlemovi sa vizirom i plavo ofarban JNA šlemovi.

Od naoružanja korišćeno je formacijsko lično naoružanje pripadnika, a u posebnim prilikama i automati Heckler&Koch MP5, koji su bili na četnom zaduženju. Kao „oklopna pesnica“ jedinice korišćeni su oklopni transporteri TAB 71, rumunske verzije sovjetskog transportera BTR-60P. Transporter je služio za zaprečavanje ulica i prolaza prilikom razbijanja demonstracija, prevoz odeljenja na mesto intervencije i kao vatrena podrška jedinici

Oklopni transporter TAB-71 u sastavu Posebnog bataljona PSUP SAPV

TT karakteristike:

Masa: 11 t

Dužina: 7,22 m

Širina: 2,83 m

Visina: 2,7 m

Oklopna zaštita: 6 do 10 mm

Posada: 3 + 8 vojnika

Naoružanje: 14,5 mm KPVT (500 metaka u b/k) ;7.62 mm PKT (2 000 metaka b/k)

Motor: TAB-71: 2× benzinski motor Saviem SR-225, snage po 140 KS

Klirens: 475 mm

Kapacitet goriva: 290 l

Radijus: 500 km

Brzina:              95 km/č na putu : 10 km/č na vodi

Kao visoko mobilna jedinica za prevoz ljudstva Bataljon je koristio kombije RENAULT TRAFIC u beloj boji. Ostala vozila korišćena u Bataljonu su bila RANGE ROVER, PUCH, PINZGAUER, Lada NIVA i razna patrolna vozila, a jedinici su za posebne zadatke na raspolaganju bili i helikopteri helikopterske jedinice PSUP-a SAPV.

Renoi Trafik iz sastava Bataljona.
Kosovska Mitrovica 1989.
Helikopter iz sastava Helikopterske jedinice PSUP SAPV
Titova Mitrovica 1990.
Pinzgauer iz sastava SSUP-a na korišćenu u Bataljonu.
PUCH i Yugo iz sastava Bataljona.
Titova Mitrovica 1988.

AKTIVNOST BATALJONA

Prva akcija Bataljona bila je 5.10.1988. godine za vreme tzv. „Jogurt revolucije“, kada je Bataljon obezbeđivao zgradu tadašnjeg Pokrajinskog komiteta SKJ na uglu Ulica Modene i Ilije Ognjanovića i zadnji ulaz Banovine.

Tokom 1989., a posle uvođenja Vanrednih mera na KiM Bataljon je uključen u jedinice ZOM-a u južnoj pokrajini. Područje odgovornosti Bataljona je bila tadašnja Titova Mitrovica.

Tako je februara 1989. godine Bataljon učestvovao u deblokadi rudnika Stari trg, odnosno u obezbeđivanju prištinskog SAJ-a, koji se spustio u okna sa rudarima u štrajku.

Stari Trg 02.1989.

Septembra iste godine Bataljon je učestvovao u razbijanju velikih demonstracija u Srbici i Titovoj Mitrovici.

Oktobra 1989. godine pripadnici Bataljona su obezbeđivali sudnicu prilikom suđenja Azemu Vlasiju u Titovoj Mitrovici.

1990. godinu Bataljon je u više navrata bio na posebnom zadatku na području Titove Mitrovice.

9. marta 1991. godine jedinice Bataljona su, pod komandom glavnog inspektora Momčila Mome Stojanovića, držale kordon na Brankovom mostu, koji je sprečavao prolaz studentima iz studentskog grada koji su se uputili na Terazije. Posle višečasovne blokade, a uz dogovor sa vrhom MUP-a, Moma Stojanović je sa rukovodstvom studenata dogovorio njihov prolaz u pratnji Bataljona do Terazija, što je i urađeno. Nakon tog, uspešno izvršenog zadatka, a po direktnom naređenju predsednika Slobodana Miloševića, Bataljon je preuzeo spoljno obezbeđenje rezidencije Predsednika Srbije, a inspektor Stojanović je kasnije postavljen za načelnika PU Požarevac.

Polovinom 1991. godine težište aktivnosti Bataljona je preusmereno na granicu sa R. Hrvatskom, posebno na potez uz Dunav naspram Vukovara na liniji Karađorđevo – Bačko Novo Selo – Plavna – Bogojevo. Zadatak Bataljona je bio obezbeđivanje državne granice i sprečavanje upada hrvatskih snaga iz pravca Vukovara.

Bataljon je na tom području bio razmešten od juna do novembra 1991. godine, kada je povučen i rasformiran na osnovu novog Zakona o UP R. Srbije od 17. jula 1991. kojim je ukinut PSUP SAPV.

Većina pripadnika Bataljona je 1992. godine prebačena u novoformirani 23. Odred PJM.

Granica sa R. Hrvatskom, lovište Plavna.
1991.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *