Danas, 9.5.2022. godine,  na  području  Višegrada  donji  tok  Drine  iznad  S.Broda  kod  crkve  izvršena  je  smotra  1. višegradske  čete  i  položeni  venci  na  spomen  ploču  palih  boraca  junaka

Danas, 9.5.2022. godine,  na  području  Višegrada  (donji  tok  Drine  iznad  S.Broda  kod  crkve  izvršena  je  smotra  1. višegradske  čete  i  položeni  venci  na  spomen  ploču  palih  boraca  junaka, i  tu  se  nalaze  spomen  ploče  naša  tri  pripadnika  koji  su  živote  dali  za  čast  i  obraz  Republike  Srpske. Smotra  i  polaganje  venaca  je  povodom  30  godine  od  formiranja  1. Čete  i  dana  pobede  nad  fašizmom…

Delegaciju Udruženja  Veterana  PJP  predstavljali  Vidoje  Pantić  zamenik  komandanta  85.odreda PJP i  predsednik  Skupštine  Udruženja  Ivan  Kljajević.

Živela Srbija.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *