pjpskupstina1

23. decembra održana je izborna sednica Skupšgine Udruženja Veterana PJP

23.decembra održana je izborna sednica Skupšgine Udruženja Veterana PJP.

Udruženje nastavlja sa radom na ostvarenju svojih jasno definisanih ciljeva. Nema predaje.

U gostima su nam bili predstavnici boračkih udeuženja sa kojima sarađujemo Herojska 549.motorizovana brigada ,,Car Dušan Silni” veterani 72 specijalne,vetrrani vojne policije, veterani VOS,Garda Panteri,Sokolovi.

Veterani PJP

Tags: No tags

Comments are closed.