FILIPOVIĆ (Ratomira) SAŠA

FILIPOVIĆ (Ratomira) SAŠA
1974-1998

FILIPOVIĆ (Ratomira) SAŠA
je rođen 10. februara 1974. godine u Mojkovcu. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 21. septembra 1992. godine.
Bio je policajac u Odeljenju unutrašnjih poslova Rakovica, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 17. jula 1998. godine u selu Grabac, opština Klina.
Večno će ga se sećati njegov sin i porodica Filipović.

Share