IvazDarko

IVAZ (Jeremije) DARKO
1964-1998

IVAZ (Jeremije) DARKO
je rođen 8. avgusta 1964. godine u Kosovskoj Mitrovici. Završio je srednju ekonomsku školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1991. godine.
Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 6. maja 1998. godine, u Kosovskoj Mitrovici.
Preminuo je 5. juna iste godine na VMA u Beogradu od zadobijenih rana. Uspomenu na Darka čuvaju njegova dva sina i porodica Ivaz.

Share