NIČIĆ (Velimira) MILIVOJE

NIČIĆ (Velimira) MILIVOJE
1964-1999

NIČIĆ (Velimira) MILIVOJE je rođen 10. januara 1964. godine u Lapljem Selu, opština Priština. Završio je srednju tehničku školu. Bio je u rezervnom sastanu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 21. marta 1999. godine u Prištini. Uspomenu na Milivoja sačuvaće njegova porodica.
Share