POPOVIĆ (Aleksandra) RADE

POPOVIĆ (Aleksandra) RADE
1956-1998

POPOVIĆ (Aleksandra) RADE
je rođen 15. avgusta 1956. godine u Šapcu. Završio je višu komercionalnu školu.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 18. februara 1980. godine. Obavljao je dužnost vođe sektora prve kategorije u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Šapcu.
Oteli su ga albanski teroristi, 24. maja 1998. godine na putu Babaloć – Junik, opština Dečani.

Share