STOJANOVIĆ (Radovana) MIOMIR

STOJANOVIĆ (Radovana) MIOMIR
1955-1998

STOJANOVIĆ (Radovana) MIOMIR
je rođen 26. decembra 1955. godine u Peći. Završio je srednju saobraćajnu školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1. maja 1981. godine.
Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.
Preminuo je 16. avgusta iste godine na VMA u Beogradu.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Miomira sačuvaće njegova kćerka, dva sina i porodica.

Share