VESELINOVIĆ (Ljubomira) BRANISLAV

VESELINOVIĆ (Ljubomira) BRANISLAV

VESELINOVIĆ (Ljubomira) BRANISLAV
je rođen 10. decembra 1972. godine u Šapcu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i kurs za saobraćajne policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1992. godine. Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova u Šapcu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 3. avgusta 1998. godine u selu Makrmalj, opština Srbica.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Bio je oženjen i imao je kćerku.
Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica.

Share