Guri

Guri: Za akciju u Račku sam dobio zlatnu medalju NATO

On je istakao da je akcija 15. januara 1999. godine “perfektno izvedena” i da je za nju dobio zlatnu medalju NATO.

“Nije bilo nikakvog masakra, niti bilo čega drugog što bi odstupalo od običaja ratovanja. U prilog tome svedoči i činjenica da se u udžbenicima NATO za specijalne operacije ta akcija srpske policije proučava kao jedan od primera kako treba reagovati protiv terorista. Tu akciju su izveli pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), čiji sam bio komandant, policija Uroševca i vojska. Bila je najavljena međunarodnoj posmatračkoj misiji, koja je celu akciju i gledala”, rekao je Radosavljević.

Dodaje da su akciju na poziv srpske policije pratili i posmatrači OEBS, ali i novinari iz nekoliko stranih televizijskih i novinskih kuća, koji su mogli na licu mesta da snime opkoljavanje i zauzimanje jednog od važnih uporišta OVK.

Radosavljević kaže da je obračun sa teroristima planiran i izveden posle ubistava četvorice srpskih policajaca.

“Kad smo prišli Račku, teroristička grupa je iz samog sela, iz rovova, bunkera i drugih utvrđenja otvorila na nas vatru iz automatskog oružja, ručnih bacača i minobacača, ali je policija uspela da ih razbije. Imali smo jednog ranjenog, to je policajac Goran Vučićević. Teroristi su imali daleko više gubitaka”, dodaje Radosavljević.

Prema rečima Radosavljevića, među žrtvama nije bilo civila, već samo uniformisanih i naoružanih ljudi sa oznakama OVK, koji su pucali na njih.

Izvor B92

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *