Kapetan-Dragan-NC-Alfa

Kapetanu Draganu

I padoše lanci sa junačkih ruku,

Neka sada čame u teškoj prašini.

Da čoporu ide, dođe vreme vuku,

I ostavi tamnicu u gorkoj tišini.

Sunce se slobode sad ponovo rodi

Svako srce bije od radosti svoje –

Jer soko se vraća visinom da brodi.

Sad junačka dela sve zasluge kroje.

Zaboravit’ niko kapetane neće

Tvoja slavna dela u odbrani roda

Od časti i obraza ništa nije veće

 Nek ti Gospod dragi svako dobro poda

U stav mirno danas celo Srpstvo staje

Zahvalnost od srca sada da ti oda

Živeo nam dugo u zdravlju i miru

Kapetane mili, srećna ti sloboda

Izvor Crvene Beretke

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *