12 PJP Božura iznad sela Prilepa

Selo Prilep, godina 1998. opština Dečani.

Ovo malo selo, nalazi se između Dečana i Đakovice na glavnoj kumunikaciji Peć – Đakovica. Za žitelјe Đakovice ovo je bila komunikacija života. Zadatak da je obezbedi i sačuva dobila je Posebna Jedinica Policije. PJP je još u prvoj polovini 1998. godine uspeo da ostvari kontrolu na ovom putnom pravcu, ali su teroristi OVK, tokom godine neprestalno izvodili napade na kontrolne punktove, vozila Vojske Jugoslavije i patrole policije. Negde do početka leta 1998. godine na delu glavne komunikacije kod sela Prilep uspostavlјen je kontrolni punkt, koji su držali pripadnici PJP. Ovaj punk bio je “prst u oku” za OVK.

Selo Prilep je bila klјučna tačka za albanske teroriste. Pravac preko tog sela je spajao Albaniju sa Drenicom i potom sa centralnim Kosovom, a preko te trese im je stizalo lјudstvo, materijalno tehnička sredstva, sanitet i sve ostale potrebštine. Gledano sa tačke terorista, ovo mesto je pripadalo „Podzoni 1“ operativne zone Dukađin, kojom je komandovao Ramuš Haradinaj. Komandant OVK u selu Prilep je bio Naser Šatri. Sve njihove planove, sada je remetila PJP koja je danonoćno krstarila i čuvala ovu komunikaciju. Teroristi pod komandom Nasera Šatrija i Ramuša Haradinaja, izvode tokom 1998. godina mnoštvo napada na pripadnike MUP-a u kojima je veliki broj policajaca poginuo i bio ranjen. Jedan od pripadnika te zlikovačke grupe bio je i Sadik Ćuflaj iz sela Prilep, koji se „proslavio“ se fotografijom na kojoj drži dve odsečene glave srpskih vojnika, a koja se svojevremeno pojavila u javnosti.

Međutim kako teroristima OVK-a tako je i srpskim snagama bezbednosti ovaj pravac i ovo mesto bilo strateški jako važno. Kontrola nad komunikacijom Peć – Đakovica bila je značajna zato što su snage Vojske Jugoslavije, teško uspevale da iskontrolišu kompletno planinsko područje blizu granice sa Albanijom. Zbog toga je na ovoj komunikaciji nezvanično uspostavlјena takozvana „druga granica“ koja je poverena na čuvanje PJP momcima. Pripadnici PJP koji su kontrolisali punkt, čuvali su osim komunikacije i svoju „braću“ iz PJP, ali i iz Vojske Jugoslavije, koji su opet čuvali Đakovicu, Paštrik i ostala mesta. Ovom komunikacijom svaki dan je i njima stizala oprema, lјudstvo, materijalno-tehnička sredstva i sve ostalo što je bitno za funkcionisanje u borbi sa teroristima

Česti oružani sukobi između OVK i PJP izazivali su povremene prekide u komunikaciji, a posebno u periodu od marta do septembra 1998. godine. No i pored toga „kontrolu“ nad ovom komunikacijom čvrsto su držali momci iz PJP.

Svakodnevno su vođene borbe za svaki kilometar sa teroristima. Bilo je dana kada za građane, a naročito za pripadnike Vojske Jugoslavije i MUP-a nije bilo bezbedno da koriste ovaj put.

Hrabro su punkt i komunikaciju čuvali momci iz PJP i nisu se bojali zadatka i napada terorista. Čuvali su ovaj punkt svojim životima. Čuvali su svoje drugove i tu komunikaciju koja je život značila za Srpski narod. Nažalost, doživeli su sudbinu kao i većina heroja u svim ratovima, da budu zaboravlјeni, a oni su to istinski bili. Spomenućemo ovde imena i kratke biografije svih poginulih kolega na ovom zadatku, svih 12 PJP Božura iznad sela Prilep…

1. TINTOR (Mirka) PERO je rođen 28. novembra 1971. godine u Senti. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odelјenja unutrašnjih poslova Čoka, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kikindi. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 28. juna 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica;

2. RAJKOVIĆ (Save) PETAR je rođen 18. jula 1976. godine u Kovinu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 20. juna 1995. godine. Bio je policajac u Odelјenju unutrašnjih poslova Kovin, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Pančevu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 10. jula 1998. godine u selu Priler, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica;

3. ŠUNјEVIĆ (Slobodana) ELVIS je rođen 13. aprila 1969. godine u Rijeci. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 21. juna 1988. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na njega, čuvaće večno njegova porodica;

4. BELOŠEVIĆ (Vitomira) NENAD je rođen 5. oktobra 1973. godine u selu Crkolez, opština Istok. Završio je srednju ekonomsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 24. aprila 1994. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Uspomenu na njega čuvaće njegova porodica;

5. STOJANOVIĆ (Radovana) MIOMIR je rođen 26. decembra 1955. godine u Peći. Završio je srednju saobraćajnu školu. Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1. maja 1981. godine. Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani. Preminuo je 16. avgusta iste godine na VMA u Beogradu.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Miomira sačuvaće njegova kćerka, dva sina i porodica;

6. KOCIĆ (Zorana) BOJAN je rođen 14. januara 1975. godine u Leskovcu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 9. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Bojana čuvaće njegova porodica;

12-pjp-božura-slika-1
12-pjp-božura-slika-1

7. BUKILIĆ (Radomana) ZDRAVOMIR je rođen 22. septembra 1970. godine u Kolašinu. Završio je srednju elektrotehničku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odelјenja unutrašnjih poslova Dečani, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 9. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na Zvonimira čuvaće njegova porodica;

8. DRAŠKOVIĆ (Radivoja) SRĐAN je rođen 7. novembra 1967. godine u Skoplјu. Završio je srednju medicinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 9. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na svog oca čuvaće njegove dve kćerke i porodica Drašković;

9. ĐOKIĆ (Đorđa) ZORAN je rođen 7. septembra 1970. godine u Leskovcu. Završio je srednju metalsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 9. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na svog oca sačuvaće njegova kćerka i porodica Đokić;

10. ČIZMADIJA (Maćoša) JANOŠ je rođen 3. decembra 1953. godine u selu Majdan, opština Novi Kneževac. Završio je srednju polјoprivrednu školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1976. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odelјenja unutrašnjih poslova Senta, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kikindi. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 20. novembra 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Uspomenu na njega čuvaće sin, njegova poćerka kao i porodica Čizmadija.;

11. BUŠ (Mihalјa) IGOR je rođen 7. novembra 1973. godine u Senti. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odelјenja unutrašnjih poslova Kanjiža, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kikindi. Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 20. novembra 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani. Preminuo je 27. novembra 1998. godine na VMA u Beogradu od posledica ranjavanja.

Uspomenu na njega čuvaće kćerka i sin, kao i porodica Buš.

12. VRBAŠKI (Božidara) ZORAN je rođen 12. januara 1973. godine u Vrbasu. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odelјenja unutrašnjih poslova Kanjiža, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kikindi. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 20. novembra 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.

Uspomenu na Zorana čuvaće porodica Vrbaški.

12 pjp božura slika 2
12 pjp božura slika 2

Od njih dvanaest heroja, dvanaest božura, država je osmoricu odlikovala Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Heroji su to bili, svih dvanajstorica!

I nećemo ovde nikoga kriviti, njihovim porodicama je najteže i reči utehe ne postoje. Mi njihova braća iz PJP ih nikada nećemo zaboraviti i njihova imena će zauvek biti ispisana zlatnim slovima u našem srcu i na našem grbu. Pomozite nam da se ova priča raširi i da zaživi, da se čuje priča i o ovim herojima. A ako vas ikada put nanese od Dečana ka Peći i pored sela Prilep vidite crvene božure, znajte da su to naša PJP braća, koja su još na položaju!

Neka vam je večna slava, junaci!

Vaša braća iz PJP

Tags: No tags

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *