LOGO

HITNO OBAVEŠTENJE!!!

Poštovani sadašnji i budući članovi našeg Udruženja!

U poslednji dan-dva suočeni smo sa eskalacijom krajnje zlonamerne negativne kampanje koju, u međusobnoj Viber prepisci, protiv našeg Udruženja vode nekoliko zvaničnika SUBOS-a i nama srodnih veteranskih udruženja – osnivača tog Saveza. Na naše iznenađenje i žalost, nosioci te prljave kampanje su, pored ostalih, i neki od naših kolega – pripadnika PJP,  koji su se iz ličnih razloga distancirali od istorije i najboljih tradicija PJP i osnovali udruženja koja okupljaju pripadnike PJP uprkos tome što u svom nazivu i statutu i ne pominju pojam PJP. Njihov jedini cilj je da lažnim optužbama, vrbovanjem i zloupotrebom zdravstvenog i socijalnog statusa pojedinih naših članova umanje ugled našeg Udruženja, razbiju i preotmu naše sadašnje i buduće članove.

S time u vezi, molim vas poštovani članovi i prijatelji UVPJP da ne poklanjate veru očiglednim lažima protivnika našeg Udruženja koji pokušavaju da se lažno predstave kao zaštitnici pripadnika PJP, tako sto će vam, vrlo izvesno, preporučiti da se iščlanite iz našeg i učlanite u njihovo udruženje u kojem se pojam PJP nikada i ni u kom kontekstu čak i ne pominje. Budite uvereni da će naše Udruženje ostati dosledno u ostvarivanju svojih statutarnih ciljeva koji pre svega podrazumevaju negovanje najboljih herojskih tradicija PJP i svaku vrstu podrške i pomoći pripadnicima PJP pod jednakim uslovima i uz poštovanje propisanih kriterijuma, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Uz napomenu da vam detaljnije podatke o kampanji koja se protiv nas vodi možemo dostaviti po vašem zahtevu i uz molbu da nam svaki pokusaj vrbovanja i diskreditovanja našeg Udruženja prijavite, želimo vam prijatan dan i srdačno vas pozdravljamo.

Ispred Savetodavnog, Upravnog i Osnivački-Izvršnog Odbora

PREDSTAVNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Aleksandar Tucović.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *