saradnja4

Danas, novi korak, stvaranje istorije!

16. maja 2021. godine, udruženje Veterana PJP, 549. motorizovana brigada „Car Dušan Silni“ i udruženje „Prijatelji 72 specijalne brigade“ potpisali su protokol o saradnji.

Nekada zajedno u ratu, čuvali su leđa jedan drugom, a danas za nas je ovo svečani čin, ponovo data reč da i u miru čuvaju leđa i pomažu jedni drugima. Naše policijske i vojne jedinice poznate su po međusobnom pomaganju koje će se nastaviti još mnogo godina!


Pored potpisivanja  protokola  o  saradnji,  dodeljena  je  jednokratna  novčana  pomoć  od  30,000.00  Lazaru,  sinu  preminulog  brata  i  saborca  Alberta  Andijeva.

Uz to,  dodeljene  su,  advokatu  Udruženja  Aci  Todoroviću  priznanje  za  humanitarni  rad, i  pomoć  u  vidu  robe,  odeće,  obuće,  namirnica,  pripadniku  549  motorizovane  brigade, a  pomoć  sakupili  Udruženje  veterana  PJP i  humanitarno „U  Srcu“.

Pomoć saborcu  549.  motorizovane  brigade  je  stigla  na  svoje  odredište. Posle  22  godine  je  heroj  Ivan  Periškić  pronašao  svog  ratnog  druga  sa  ,,Planeje”  vojnika  Markovića. Posle  uspešno  uspostavljenog  kontakta,  dogovorili  su  susret  za  naredni  dan.

Posle izuzetno  emotivnog  susreta,  gde  je  bilo  suza  radosnica  i  kod  njih  dvojice, a i  kod  posmatrača,  sledi  razočarenje  kad  se  vidi  u  kakvim  uslovima  Marković  živi. Posle  ranjavanja  na  ,,Planeji“ 26.5.1999, kada  je  dobio  7  gelera  u  telo  koje  je  jedva  preživeo,  kada  je  ranjen  i  Ivica  od  B-52  koji  je  zasuo  položaje  na  „Planeji“,  tom  prilikom  je  poginuo  jedan  od  rezervista  iz  Prizrena,  bez  noge  ostaje  vojnik  Kudlik.

Muke vojnika  Markovića  nisu  završene  ranjavanjem  na  „Planeji“.

Nakon povratka  u  svoje  rodno  selo  Probo,  nadomak  Šapca,  gde  stiče  porodicu,  ženi  se  prvi  put  i  dobija  dve  ćerke, a  iz  drugog  braka  4  sina,  njegovim  mukama  nije  kraj.

Dok je  spremao  drva  za  ogrev  u  obližnjoj  šumi,  javljeno  mu  je  da  je  kuća  u  kojoj  živi  sa  porodicom  u  plamenu  zbog  loše  instalacije.

Nakon što  je  sa  ženom  i  decom  završio  na  ulici,  vojnik  Marković  se  uputio  u  selo  Provo, u  kuću  staru  preko  100  godina,  bez  osnovnih  uslova  za  život. Bunar  koji  koriste  3  porodice  često  je  bez  vode,  nemaju  kupatilo,  žive  u 2  prostorije.

Videvši sve  to  Ivica,  sa  knedlom  u  grlu  i  suzama  u  očima,  prisećavši  se  šta  je  vojnik  Marković  preživeo  sve,  poziva  Dragana  Markovića  –  Panamu,  jednog  od  neposrednih  starešina  vojnika  Markovića  na  „Planeji“.

Kapetan Marković  već  narednog  dana  obilazi  vojnika,  videvši  stanje  u  kome  se  vojnik  Marković  sa  porodicom  nalazi,  odmah  donosi  prvu  pomoć,  nešto  od  garderobe  za  decu, a  istog  dana  pisanim  putem  obaveštava  starešine  549.  motorizovane  brigade  u  kakvoj  se  situaciji  vojnik  Marković  nalazi.

Kapetan Delić  saziva  starešine  549.  motorizovane  brigade,  obaveštava  ih  o  navedenoj  situaciju  vojnika  Markovića  i  hitno  se  pokreće  akcija  prve  pomoći.

Već danas  je  jedan  deo  paketa,  koji  su  obezbedili  Udruženje  veterana  PJP, i  Udruženje  „U  Srcu“ stigao  do  vojnika  Markovića. Zajedno  sa  našim  saborcima  iz  brigade  koji  žive  u  Beogradu  odmah  su  priskočili  u  pomoć  našem  saborcu.

Prva količina  garderobe  i  hrane  večeras  je  stigla  do  našeg  saborca  Markovića, a u  poslednjih  5  dana  je  veliki  odaziv  naših  saboraca  da  se  vojniku  Markoviću  pomogne  kako  fizički  tako  i  finansijski.

Ovom prilikom  zamolili  bi  svu  braću,  saborce, i  ostale  koji  su  u  mogućnosti  da  pomognu  vojniku  Markoviću  koji  je  svojim  životom  branio  našu  zemlju.

To mogu  učiniti  kontaktom  na  mejl  herojska@549mtbr.com

I uplatom  novčanih  sredstava  na  tekući  račun  :

Markovića Stojića

205-9001021995974-08

Iako Marković  nije  tražio  pomoć  mi  smo  se  sami  organizovali  da  mu  pomognemo.

Zajedno i  složno  kao  braća,  kao  nekada!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *