DanVojskeRS1

Proslava dana Vojske Republike Srpske

Proslava dana Vojske Republike Srpske u Bijeljini. Predsednik odbora za pravne poslove Udruženja Veterana PJP adv. Aleksandar Todorović koji inače u bitnoj meri pomaže rad Regionalnog Udruženja Amputiraca-Bijeljina, bio je jedan od gostiju na ovoj manifestaciji.

Živela Srbija

Živela Srpska

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *